หมวดหมู่สินค้าหลัก

DataMan 8070 Series

DataMan 8070 series เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือจับ สามารถอ่านบาร์โค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถอ่านบาร์โค้อ DPM บนฉลากที่มีพื้นผิวแตกต่างกันออกไปได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

DL and ER models deliver powerful performance
           เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือจับ รุ่น 8072DL (DPM Lite) สามารถอ่านบาร์โค้ด DPM บนพื้นผิวที่มีแสงสะท้อนสูงได้ หรือจะเป็นพื้นเรียบปกติก็สามารถอ่านได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากตัวเครื่องรุ่น 8072DL ใช้เลนส์ที่สามารถอ่านข้อมูลบาร์โค้ดได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่มีแสงสะท้อน หรือมีแสงมาก โดยเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและวอวกาศ และอุปกรณ์การแพทย์

ส่วนเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือจับ รุ่น 8072ER (Extended-Range) ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้าโดยเฉพาะ สามารถอ่านบาร์โค้ดบนฉลากได้ทั้งแบบ 1D และ 2D ทั้งนี้สามารถอ่านบาร์โค้ได้ระยะไกลสูงสุดที่ 8 เมตร เนื่องจากติดตั้งตัวเลนส์และไฟ LED ที่มีกำลังเลเซอร์สูงในการโฟกัส

Robust, modular communications enable easy integration
           DataMan 8070 series ประกอบด้วยโมดูลการสื่อสารที่สามารถเปลี่ยนฟิลด์ได้ง่าย พร้อมกับสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายโรงงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าการทำงานให้ตรงต่อความต้องการมากที่สุดได้ โดยมีระบบการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้ ไม่ว่าจะเป็น Corded RS-232, USB, Ethernet และเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth

ข้อมูลจำเพาะ

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก