สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

DMT10-2

DMT10-2 อุปกรณ์ที่มีช่วงการวัดที่ยาวที่สุด โดยไม่ต้องมีตัวสะท้อนแสง สามารถวัดได้ระยะตั้งแต่ 0.5 ม. ถึง 155 ม. นอกจากนี้ยังมีความแม่นยำ รวดเร็ว ในการวัดอีกด้วย

DMT10-2 The device with the longest measuring range. Without reflector it can measure distances from 0.5 m to 155 m. It is also very accurate and fast in measurement.

คุณสมบัติ

At a glance

 • Measurement range from 0.5 m up to 155 m on natural targets.
 • Excellent accuracy thanks to time-of-flight measurement.
 • Easy alignment thanks to pilot laser.
 • Freely programmable parameters.
 • RS-422, RS-232, PROFIBUS, analog and two switching outputs.
 • Near field blanking parameter for operation through a protection window.
 • Models with filter for measurement of glowing, hot metal (up to 1,400 °C)

 

Your benefits

 • Extremely wide measurement ranges of up to 155 m on natural targets offers high flexibility in applications where range is key.
 • Supplementary visible alignment laser allows fast and easy alignment-even over long distances, offering fast and cost-effective installation.
 • Tough metal housing design for trouble-free operation in the roughest environmental conditions.
 • Non-visible, Class 1 IR laser for safe measurement and detection.
 • User-friendly software with an easy-to-follow interface ensures fast and cost-optimized setup.
 • Serial and analog interfaces as well as two digital switching outputs allow flexible use for varied applications.
 • Integrated filter option allows for direct measurement of 1,400 °C glowing, hot targets.

ข้อมูลจำเพาะ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก