หมวดหมู่สินค้าหลัก

Electrical Overload Protectors

Electrical Overload Protectors ช่วยป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยระบบไฟฟ้า มีตัวป้องกันการโอเวอร์โหลดเชิงกล จำกัดแรงบิดและตัวป้องกันไฟฟ้าเกิน เช่น

  • Shock Relays อุปกรณ์ตรวจจับกระแสเกินจากการโอเวอร์โหลดและส่งสัญญาณรีเลย์ออกมาเพื่อป้องกันอุปกรณ์
  • Shock Monitors ที่สามารถใช้ตรวจจับการโอเวอร์โหลดด้วยไฟฟ้า หรือเป็นเซนเซอร์ได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติ

  • ตรวจจับกระแสเกินอย่างฉับไว
  • ติดตั้งและใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วได้ง่าย
  • สัญญาณผิดปกติจะถูกส่งออกมาเมื่อสภาวะผิดปกติเท่านั้น

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก