หมวดหมู่สินค้าหลัก

Exotic EL-150

Exotic EL-150 รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (แบบไร้คนขับ) ที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าหรือชิ้นงาน เพื่อนำไปจัดเก็บภายในคลังสินค้า หรือนำส่งไปยังกระบวนการผลิตต่อไป โดยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 30 เมตร/นาที และสามารถบรรทุกได้น้ำหนักสูงสุดที่ 150 กิโลกรัม ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 5-8 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

  • Loading type: สำหรับใช้งานบรรทุก
  • Maximum speed: ความเร็วสูงสุด 30 m/min
  • Maximum Load: น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 150 Kg
  • Dimensions: ขนาดรถ W 500 mm x L 1150 mm
  • Height: ความสูงรถ H 25 0mm
  • Driving time: ชั่วโมงใช้งาน 5-8 Hours

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก