หมวดหมู่สินค้าหลัก

Exotic EL-50

Exotic EL-50 รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ หรือ รถ AGV แบบบรรทุก (Loading) นิยมนำมาใช้งานขนส่ง/จัดเก็บสินค้าหรือชิ้นงานภายในกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า สามารถรับน้ำหนักชิ้นงานได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม พร้อมสามารถทำงานนอย่างต่อเนื่องนานถึง 8-12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

  • Loading type: สำหรับใช้งานบรรทุก
  • Maximum speed: ความเร็วสูงสุด 25 m/min
  • Maximum Load: น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 50 Kg
  • Dimensions: ขนาดรถ W 400 mm x L 500 mm
  • Height: ความสูงรถ H 400 mm
  • Driving time: ชั่วโมงใช้งาน 8-12 Hours

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก