หมวดหมู่สินค้าหลัก

Exotic EP-200

Exotic EP-200 รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ หรือ รถ AGV แบบเกี่ยวลาก ใช้สำหรับลำเลียงสินค้าในกระบวนการส่งมอบสินค้า หรือใช้ลำเลียงวัตถุดิบสำหรับจัดเก็บเข้าคลังสินค้า ถือว่าเป็นวิธีการลำเลียงสินค้าที่ปลอดภัย ช่วยประหยัดแรงงานคน และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยสามารถบรรทุกสินค้าได้หนักสูงสุด 200 กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 30 เมตร/นาที

คุณสมบัติ

  • Towing type: สำหรับใช้งานลากจูง
  • Maximum speed: ความเร็วสูงสุด 30 m/min
  • Maximum towing น้ำหนักลากจูงสูงสุด 200 Kg
  • Dimensions ขนาดรถ W 450 mm x L 950 mm
  • Height: ความสูงรถ H 250 mm
  • Driving time: ชั่วโมงใช้งาน 8-10 Hours

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก