หมวดหมู่สินค้าหลัก

FC6A MicroSmart

FC6A All-in-One CPU คือ PLC ขนาดเล็กสุดทรงพลังที่มี I/O แบบดิจิทัลสูงสุด 520 รายการ และ I/O แบบอะนาล็อก 126 รายการ ทั้งนี้มี 3 รุ่นให้เลือกใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานมากที่สุด โดยแต่ละรุ่นยังรองรับปลั๊กอินได้ 2 ตัวต่อ 1 เครื่องในการนำมาใช้งาน

คุณสมบัติ

  • รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบ Web Server สำหรับการตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกล โดยสามารถใช้ Web Browser ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้
  • รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบ Email สำหรับการแจ้งเตือนและรายงานสถานะการทำงานต่าง ๆ
  • รองรับ Protocol แบบ SAE J1939 สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Diesel Engine ได้
  • ช่วยทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ (เช่น รถดับเพลิง, รถขนน้ำมัน และรถบรรทุกขยะ เป็นต้น) สามารถทำงานและขับเคลื่อนได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
  • เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อการทำงานแต่ละ Module ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมี Dialog Boxes ที่สามารถเพิ่มและลบข้อมูลในการเขียนโปรแกรมในแต่ละโปรเจ็กต์ได้
  • มีระบบการควบคุมการแสดงผลภาพแบบ PID

VDO Present Product

VDO Present Product: https://www.youtube.com/watch?v=Pp3KzO1ZXT8

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก