หมวดหมู่สินค้าหลัก

Harness Lanyard "PROTECTA"

สายนิรภัยชนิดสองตะขอพร้อมตัวรับแรงกระชาก (Shock Absorber) สำหรับใช้งานร่วมกับชุดนิรภัยชนิดเต็มตัว พร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง ANSI และ OSHA

Harness Lanyard with two hooks and a shock absorber. For use with full body safety kits and has also been certified by ANSI and OSHA standards for safety in use.

คุณสมบัติ

Our PRO™ Pack shock absorbing lanyards provide high quality compliance at an economical price and are trusted by workers. They feature durable webbing and plated alloy steel hardware for strength and corrosion resistance. PRO™ Pack lanyards feature a controlled tearing action when subjected to a fall, reducing the forces imposed on the user to safe levels and stopping the fall. In addition, PRO™ lanyards are lightweight and provide added comfort and safety. Various styles, lengths and hooks options are available to suit your specific jobsite needs.

ข้อมูลจำเพาะ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก