Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

โซ่สำหรับงานหนัก

โซ่สำหรับงานหนัก:

  • โซ่สำหรับงานหนักถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานที่โหลดเป็นจำนวนมาก
  • ใช้ติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ต้องทำงานในพื้นที่จำกัด
  • เมื่อกำลังส่งสูงขึ้นจำเป็นต้องใช้ความตึงที่มากกว่าปกติ โซ่ตัวนี้จึงตอบโจทย์การทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก

Contact Form