หมวดหมู่สินค้าหลัก

Horizontal Lifeline (HLL) 8mm HLL DBI Sala

ระบบช่วยชีวิตในการปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับติดตั้งเข้ากับผนัง คานเหล็ก คอนกรีต และงานก่ออิฐ เป็นต้น ช่วยป้องกันการตกขณะเดินปฏิบัติงานบนที่สูง ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินและการทำงานบนพื้นที่สูง เช่น งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาดรางระบายน้ำ งานทำความสะอาดแผงโซล่าร์ และงานประเภทอื่น ๆ โดยที่ระบบช่วยชีวิตบนที่สูง จะทำหน้าที่กำหนดเส้นทางเดินของผู้ปฏิบัติงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สูง ที่อาจจะเกิดการตกหล่นได้

คุณสมบัติ

  • ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และผลิตจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
  • ชุดอุปกรณ์ผลิตจากสเตนเลสสตีลคุณภาพสูง ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • ผ่านมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย EN795:2012 Type C, CEN TS 16415:2013, OSHA 1926.502
  • ชุดอุปกรณ์สามารถติดยึดเข้ากับผนัง และคานเหล็ก ฯลฯ ได้อย่างแน่นหนา และแข็งแรงทนทาน

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก