หมวดหมู่สินค้าหลัก

Hydraulic Shock Absorber

Hydraulic Shock Absorber ช่วยลดแรงกระแทกของการทำงานได้ พร้อมช่วยทำให้กระบวนการทำงานไม่เกิดข้อผิดพลาด และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบคงที่และแบบที่สามารถปรับแก้ไขเองได้ เพื่อให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด

คุณสมบัติ

  • ช่วยป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  • มีตัวป้องกันการโอเวอร์โหลดเชิงกล ช่วยจำกัดแรงบิด และตัวป้องกันไฟฟ้าเกิน เช่น Shock Relay และ Shock Monitor เป็นต้น

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก