สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

L2000

The L21 (L2000) single-beam photoelectric safety switch consists of a sender and receiver. The test input on the sender allows direct functional tests. Performance level PL c in acc. with EN ISO 13849-1 or Type 2 in acc. with IEC 61496 can be achieved in conjunction with a safety controller. Suitable safety controllers are, for example, Flexi Classic or Flexi Soft. Color LEDs provide local information about the operational status. The required range can be selected from various device versions. All versions are suitable for outdoor applications and enable even complex safeguarding tasks to be accomplished by using deflector mirrors.

คุณสมบัติ

  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), only in conjunction suitable testing device, e.g., Flexi Classic or Flexi Soft
  • Small M18 sensors with ranges up to 10 m
  • Compact M30 sensors with ranges up to 60 m
  • Enclosure rating IP 67
  • Temperature range from –40 °C … 55 °C
  • Metal and plastic version
  • Radial optics (90° deflector mirror)
  • Straightforward diagnostics and service

ข้อมูลจำเพาะ

Safety level Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
Scanning range 5 m / 16 m / 60 m
Construction size M18 M30,
107.7 mm
97.7 mm
85.3 mm
100 mm
Supply voltage 24 V DC (19.2 V DC … 28.8 V DC)
Enclosure rating IP67 (EN 60529)
Ambient operating temperature –40 °C … +55 °C

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก