สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

L4000

The L4000 system consists of the UE401 safety evaluation device and photoelectric safety switches. The UE401 safety evaluation device functions as the link between the photoelectric safety switches and the machine controller. It makes it possible to connect up to 4 sensor pairs (sender/receiver combination) or up to 8 cascaded sensor pairs. Color LEDs provide local information about the operational status. Quickly see diagnostic data using status and error messages on the 7-segment display of the UE401 safety evaluation unit. Even complex protection tasks can be performed due to the ability to connect up to 8 sensor pairs, a range of versions that can be selected according to requirements, suitability for outdoor applications and the use of deflector mirrors.

คุณสมบัติ

  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), only in conjunction with UE401
  • Small M18 sensors with ranges up to 10 m
  • Compact M30 sensors with ranges up to 60 m
  • Enclosure rating IP 67
  • Temperature range from –20 °C … 55 °C
  • Narrow evaluation device (22.5 mm) with external device monitoring (EDM) and restart interlock (RES)
  • Fast response time of max. 30 ms
  • Up to 8 sensors can be cascaded

ข้อมูลจำเพาะ

Safety level Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
Scanning range 5 m / 10 m / 60 m
Construction size M18 / M30,
107.7 mm
97.7 mm
100 mm
Supply voltage 24 V DC (19.2 V DC … 28.8 V DC)
Enclosure rating IP67 (EN 60529)
Ambient operating temperature –20 °C … +55 °C

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก