สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

Level sensors LFP Cubic

The LFP Cubic is a level sensor for liquids using TDR technology – a process for determining the time of flight of electromagnetic waves. The time difference between the sent pulse and the reflected pulse is used to generate a level signal. The sensor can emit this a as continuous measured value (analog output) and a freely positionable switching point (switching output). The LFP Cubic is compatible for use in virtually any liquid. Thanks to its modular probe, the sensor can be integrated quickly into any application. It can even be used in deposit-forming and foaming liquids. The sensor’s intuitive setup uses four pushbuttons and a display to ensure quick and easy adaptation to the application. Remote amplifier, IO-Link interface, and a design which features a process connection in titanium are additional features for versatile use.

คุณสมบัติ

  • Level sensor for liquids
  • No mechanical moving parts
  • Interchangeable rod probe which can be cut to lengths between 200 mm and 2,000 mm (cable probe up to 4,000 mm)
  • Resistant to deposit formation
  • Process temperature up to 100 °C,process pressure up to 10 bar
  • 3 in 1: combines display, analog output (according to NAMUR NE 43), and binary output
  • High enclosure rating of IP 67, rotatable housing and remote amplifier
  • IO-Link 1

ข้อมูลจำเพาะ

Measurement principle TDR sensor
Detection principle Contact
Medium Fluids
Measurement Switch, Continuous
Process temperature –20 °C … +150 °C
Process pressure –1 bar … 16 bar
Output signal 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V /
1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก