สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

Level sensors LFP Inox

The LFP Inox is a hygienic level sensor for liquids using TDR technology – a process for determining the time of flight of electromagnetic waves. The time difference between the sent pulse and the reflected pulse is used to generate a level signal, both as a continuous value (analog output) and a freely positionable switching point (switching output). The use of FDA-compliant materials in an EHEDG-certified design means that the LFP Inox can be relied upon for optimum and unrestricted cleaning, even in applications with the most stringent hygiene requirements. Its modular connection system allows simple and flexible installation in any application. Thanks to high temperature and pressure resistance, unrestricted use is possible under CIP and SIP conditions. This impressive profile is topped off with communication capability via IO-Link to the superordinate control units.

คุณสมบัติ

  • Level measurement in hygienic applications
  • Rod probe can be cut to length manually up to 4,000 mm long with Ra ≤ 8 µm
  • Process temperature up to 180 °C, process pressure up to 16 bar
  • CIP/SIP-resistant
  • High enclosure rating: IP 67 and IP 69, autoclavable
  • Interchangeable hygienic process connections
  • 3 in 1: combines display, analog output, and binary output
  • Remote amplifier with process connection
  • IO-Link 1

ข้อมูลจำเพาะ

Measurement principle TDR sensor
Detection principle Contact
Medium Fluids
Measurement Switch, Continuous
Process temperature –20 °C … +180 °C
Process pressure –1 bar … 16 bar
Output signal 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V /
1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V
Accuracy of sensor element ± 5 mm

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก