หมวดหมู่สินค้าหลัก

LGV Forklift : Auto V

รถโฟล์คลิฟอัติโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี Laser  Navigator ในการกำหนดเส้นทางเพื่อขนย้าย/จัดเก็บสินค้าแทนการใช้คนขับ และด้วยองค์ประกอบคุณภาพ เช่น Traffic Controls, Safety Devices, Mechanical design, Man-machine interfacesm Navigation syatems และ Mechanical design ที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้รถ LGV Forklift ของเรา ช่วยลด error, ลดต้นทุน, และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลจำเพาะ

Navigation System

•  Triangular positioning system

 • Uses reflectors as reference for localization
 • At least three reflector for referencing
 • No need for inductive wires, magnets

•  Natural feather positioning system

 • Uses natural structures in the environment as reference for localization
 • No need for inductive wires, magnets or reflectors for triangulation
 • Use scanning data from laser scanner for mapping and navigation

Safety System

• SICK Flexisoft Controller

 • Safe I/O with testing pulse
 • Speed monitoring module

 • Emergency stop
 • Redundant encoder for speed monitoring
 • Redundant power disconnector switch
 • Flap sensor
  •  Check pallet on fork

 

 

 • Fork tip sensors
  • Check pallet position

 

 

• Reach limit forward – backward
• Encoder for measuring fork height

 

Traffic Management System

VDO พรีเซนต์สินค้า

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก