หมวดหมู่สินค้าหลัก

Mechanical Overload Protectors

Mechanical Overload Protectors นอกจากจะเป็นตัวจำกัดแรงบิดที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมี Shock Guards รูปแบบต่าง ๆ ที่มีความแม่นยำสูงให้เลือกใช้งาน เพื่อให้ตรงต่อความต้องการมากที่สุดอีกด้วย

คุณสมบัติ

 • ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แบบ Shock Guards
 • มีตัวป้องกันการโอเวอร์โหลดเชิงกล ช่วยจำกัดแรงบิด และตัวป้องกันไฟฟ้าเกิน เช่น Shock Relay และ Shock Monitor เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทของ Shock Guards

Shock Guard: TGB Series
Wide range of products and versatile types with extensive applications.

 • A type that can be used for many applications with a wide variety of sizes, from compact, medium to large.
 • The set torque can be selected by color-coded springs even in the same size.
 • With sprocket and coupling type are also available.

Shock Guard TGE Series
A type that can set a wide range of torque with the same size

 • Both type-1 that can be installed to small diameter sprockets and wide pulleys, and type-3 that A type sprockets and pulleys can be directly mounted are applicable.
 • Even with the same size, the set torque can be selected depending on the number of springs.

Shock Guard TGX Series
High precision type thanks to its original ball and wedge construction.

 • Superior rigidity in normal operation without backlash.
 • The lost motion during trip is very small.
 • The set torque can be selected by color-coded springs even in the same size.
 • Coupling type and power lock type are also available.

Shock Guard TGF Series
Excellent reset position precision.

 • Ideal for direct mounting of an index table thanks to the excellent mounting surface accuracy of the output flange.
 • Even with the same size, the set torque can be selected depending on the number of springs.
 • Combination with Echt-Flex Coupling is available.

Shock Guard TGM Series
Sealed type with excellent environmental resistance

 • It is a sealed type with pre-lubricated grease, so it will not be affected by torque accuracy due to dust, oil or water intrusion.
 • The cam follower and pocket’s engagement is a 2 points contact pressed against each other, meaning there is no backlash.
 • With sprocket and coupling type are also available.

Shock Guard TGK Series
Multi-functional type with air clutch function

 • Adjusting the regulator air pressure allows you to operate the torque remotely while running.
 • Can also be used as an on-off clutch with remote operation.
 • Combination with Echt-Flex Coupling is available.

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก