สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

MPS

 • Straightforward and time-saving installation as well as sensor replacement by means of drop-in sensor mounting.
 • High flexibility through measuring ranges from 32 mm. through 256 mm.
 • Increased machine performance thanks to the sensor’s minimal blind zone.
 • Measuring range can be customized using the teach function.
 • Freely selectable installation direction, enabling optimized cabling.
 • Easy commissioning thanks to “In-range” display.
 • Flexible sensor settings, monitoring, advanced diagnostics, and display thanks to IO-Link saves time and money.

คุณสมบัติ

 • Analog positioning sensor for pneumatic and hydraulic cylinders with T-slot.
 • Measuring lengths from 32 mm through 256 mm in 32 mm increments.
 • Output signals 4 mA to 20 mA as well as 0 V to 10 V in a single sensor.
 • Superior accuracy: typ. resolution 05 mm, typ. repeatability 0.1 mm, typ. linearity 0.3 mm, typ. sampling rate 1 ms.
 • Electric setting of zero point and end point via teach pushbutton (optional).

ข้อมูลจำเพาะ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก