สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

NA1-5

Picking Sensor หรือ Ultra-slim Body Area Sensor รุ่น NA1-5 คือ เซนเซอร์ม่านแสงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน เพื่อควบคุมการหยิบชิ้นงานตามลำดับอย่างถูกต้อง ช่วยป้องกันการประกอบผิดขั้นตอน หรือประกอบไม่ครบ ระยะความสูงในการตรวจจับอยู่ที่ 100 มิลลิเมตร จำนวนลำแสง 5 ลำแสง ระยะห่างระหว่างลำแสงคือ 25 มิลลิเมตร และระยะการตรวจจับอยู่ที่ 0.2 ถึง 3 เมตร ทั้งนี้ใช้ไฟ 12 ถึง 24 V DC ด้วยกัน

คุณสมบัติ

  • เหมาะสำหรับการตรวจจับการหยิบชิ้นงานตามลำดับ (POKA-YOKE)
  • นำไปประยุกต์ใช้งานในการตรวจจับชิ้นงานได้หลากหลายประเภทการทำงาน
  • ระยะการตรวจจับอยู่ที่ 0.2 ถึง 3 เมตร (ถ้าต้องการตรวจจับระยะ 0.05 ถึง 1.0 เมตร ให้ผลักสวิทช์ไปตำแหน่ง “SHORT”)
  • ระยะความสูงในการตรวจจับอยู่ที่ 100 มิลลิเมตร
  • ระยะห่างระหว่างลำแสงคือ 25 มิลลิเมตร ตรวจจับวัตถุเป้าหมายได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร.
  • มีรุ่นหลอดไฟแสดงการทำงานมีความสว่างสูงกว่ารุ่นมาตรฐาน
  • สามารถเลือกรูปแบบของไฟ สำหรับการแจ้งเตือนแสดงผลการทำงานได้
  • มีระบบป้องกันการรบกวน และสามารถติดตั้งชิดกันได้ โดยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก