หมวดหมู่สินค้าหลัก

พลาสติก (Plastic Top Chain)

Plastic Top Chain ทำจากพลาสติก เชื่อมต่อด้วยการใช้หมุดพลาสติก ทำให้การเชื่อมต่อการทำงานบนสายพานลำเลียงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและถูกสุขอนามัย เนื่องจากไม่เป็นสนิมและไม่ใช้น้ำมันในการหล่อลื่น

คุณสมบัติ

  • ด้านการปกป้อง: การลำเลียงวัตถุไปบนสายพานหรือโซ่เหล็ก เช่น ชิ้นส่วนสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิตอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากการเลื่อน หรือกระแทกได้ เหมาะสำหรับการขนเลียงสินค้าหรือวัสดุที่มีรอยขีดข่วนได้ง่าย
  • การประกอบ: โซ่ประกอบด้วยหมุดเชื่อมต่อและลิงก์ที่มีพื้นผิวด้านบนที่สามารถบรรทุกชิ้นงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องถอดบล็อกแบริ่งออกเช่นเดียวกับสายพานลำเลียงแบบแบน สามารถถอดประกอบหรือซ่อมบำรุงไดด้วยไขควงปากแบน
  • น้ำหนัก: โซ่พลาสติกมีน้ำหนักเบา นอกจากนี้การใช้หมุดพลาสติกยังช่วยลดน้ำหนักได้อีก 15% ถึง 25% ลดกำลังไฟที่ต้องการและทำให้การจัดการทำได้ง่าย
  • แรงเสียดทานต่ำ: ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำกว่าเหล็ก 30% ถึง 60% โซ่พลาสติกจึงใช้พลังงานน้อยกว่า และมีโอกาสน้อยที่จะทำให้วัตถุที่ลำเลียงอยู่นั้นเกิดข้อผิดพลาด
  • เสียงขณะการทำงาน: โซ่พลาสติกเงียบกว่าโซ่สเตนเลส 5 dB ถึง 7 dB ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่น้อยมาก
  • ความสะอาด: โซ่พลาสติกถูกสุขอนามัย เพราะไม่เป็นสนิมหรือสึกกร่อนง่าย ทำให้สินค้ารายการอาหารและสิ่งที่คล้ายกันสามารถวางลงบนลิงก์ได้โดยตรง และเนื่องจากโซ่นี้ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นจึงสามารถรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้สะอาด และถูกสุขอนามัยได้ง่ายกว่าการใช้โซ่สเตนเลส

ข้อมูลจำเพาะ

Straight Running

TTP Series

Globally standard shapes usable in a wide variety of applications.

TTPH Series

Uses a comb-shaped plate to minimize the gap between links. Perfect for conveying unstable containers.

TTPT Series

Uses thicker plates than the TTP Series, making it ideal for applications prone to plate wear.

TTPDH Series

Heavy duty chain for heavy duty conveyance. Allows use of single strand chain in operations normally requiring multiple strands.

TTPM Series

Uses 1/2 the chain pitch of traditional plastic chain to reduce conveyor noise and save space in connecting areas.

TPF Series

Has 1.4x the allowable load of TTP Series. Perfect for heavier load conditions.

TP-OTD Series

Has a higher allowable load (1.3x) than TTP Series. Perfect for heavier load operations.

TPS Series

Features 1.4x the allowable load of TTP Series, making it ideal for heavier load operations.

TPH Series

Uses a comb-shaped plate to minimize the gap between links. Perfect for conveying unstable containers.

TPSS Series

Features a higher allowable load (2.3x) than TTP Series. Perfect for heavier load operations.

TPM Series

Uses a 19.265mm chain pitch for reduced conveyor noise and space savings in connecting areas.

TPM-SN Series

Uses the same engagement principle as silent chain for ultra-low noise, stable conveyance (14dB quieter in in-house testing).

TPRF Series

Conveyor chain using a double pitch base chain with plastic plates.


Sideflexing

TTUP Series

Standard plastic top chain for sideflexing conveyance. Version of TTP for sideflexing conveyance. (Minimum sideflex radius: 600mm)

TTUPH Series

Chain using comb-shaped plates. Version of TTPH for sideflexing conveyance. (Minimum sideflex radius: 500mm)

TTUP-M/TTUPT-M Series

Prevents floating in curved sections when used in conjunction with magnetic rails.

TTUPS Series

Features 1.8x the allowable load of TTUP Series, making it perfect for heavier load applications.

TTUPS-H Series

Uses a thick top plate for better top plate crack resistance than conventional top chains.

TTUPM-P Series

Has a chain pitch of 12.7mm and a top plate width of 50mm. Effective in creating quieter conveyors and making transfer areas more compact.

TPU-LH/TPUT-LH Series

Has a smaller link height compared to TPU Series to allow for more compact layouts.

TPUS Series

Features 2.2x the allowable load of TPU Series. With its wide plates, it can be used to convey heavy items.

TPU

Curved conveyor chain with float-preventive tabs. Version of TPS Series for sideflexing conveyance. (Minimum sideflex radius: 500mm)

TPUM Series

Features half the pitch of conventional top chains. Version of TPM Series for sideflexing conveyance.

TPU-USR Series

Has a small minimum sideflex radius (190mm), allowing for compact layouts.

TTUP-LLPC Series

Quite effective in preventing floating thanks to its low center of gravity and relatively small sideflex radius.

TPUH-BO Series

Uses a comb-shaped plate to minimize gaps between links. (Minimum sideflex radius: 190mm)

TPUSR Series

Allows for freedom of layout thanks to its small sideflex radius. Perfect for conveying in tight spaces. (Minimum sideflex radius: 150mm)

TP-UB36 Series

Features a small sideflex radius (150mm) allowing for freedom of layout. Perfect for conveying in tight spaces.

TPUN Series

Designed to prevent pivot misassembly. (Minimum sideflex radius: 140mm)

TPUN-LH Series

Matches the link height often found in global markets. (Minimum sideflex radius: 150mm)

TP-50UNS/TP-50UNS-D76 Series

Compact, with a small sideflex radius. Chains with pushers are also available. (Minimum sideflex radius: 150mm)

TP-50UN-T95 Series

Crescent top plates to reduce changes in gaps between top plates on straight and curved sections.

TPCC Series

Simple plastic chain with an offset shape for conveying cases and the like.

TORP/TOSP Series

Uses a crescent top plate with fixed gaps between links to stop items from getting caught.

TP-36AK

Unique chain design, with only minor changes to the gaps between top plates on straight and curved sections.

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก