สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

RFU6xx

RFID (Radio Frequency Identification) คือ การระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย โดย SICK ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน RFID ให้ออกมาตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละรูปแบบที่สุด โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ RFU6xx ตามการใช้งานอย่างเหมาะสมได้หลากหลายรูป (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

คุณสมบัติ

The RFU61x is the smallest read/write device of its type on the market. It is perfectly suited for IoT applications directly on the workpiece or component. The RFU61x therefore rounds out the UHF product family from SICK by enabling continuous identification along the entire value chain for the first time. The interfaces of the RFU61x enable direct connection of a trigger sensor, whereby the RFU61x can be used as a remote, self-supporting unit. Thanks to the integrated process logic, data can be processed directly in the RFU61x and passed onto the control. Like the other RFU devices, the RFU61x can also be programmed according to individual requirements using the SICK AppSpace eco-system.

 • Extremely compact design
 • Reading range up to 0.5 m
 • Connection option for trigger sensors
 • Linkage option to superior control systems or directly to the cloud
 • Antenna and data processing integrated in the sensor
 • Configuration via SOPAS ET or integrated web server
 • Can be used with SICK AppSpace
 • Rugged design in accordance with IP67

 

 

The RFU62x is a UHF RFID read/write device suitable for read ranges of up to 1 m. The transponder communication is compliant with standard ISO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2). The device can be configured to operate from the SOPAS user interface or by sending ASCII commands directly. Its well-defined, restricted read/write range is particularly well-suited for automated identification over small object distances, e.g., in conveyor technology.

 • Antenna and data processing integrated in the sensor
 • Read range up to 2 m
 • Linkage option to superior control systems or directly to the cloud
 • Excellent antenna characteristics
 • Configuration via SOPAS ET or integrated web server
 • Can be used with SICK AppSpace
 • Rugged design in accordance with IP67

 

 

The RFU63x is an ultra-high frequency (UHF) RFID solution for industrial environments. Via integrated application management software, the RFU63x is able to solve common industrial applications without any external “middleware” and can, therefore, be used as a stand-alone solution. This is possible due to an integrated filter and data management system. With 4Dpro compatibility, the RFU63x is easy and cost-efficient to integrate in common industrial environments. Different options for parameter cloning between systems (e.g., integrated microSD memory card feature) reduce maintenance time. The integrated feedback LED can be used to read diagnostic or process feedback.

 • Antenna and data processing integrated in the sensor
 • Read range up to 10 m
 • Linkage option to superior control systems or directly to the cloud
 • Up to 4 external antennas
 • Configuration via SOPAS ET or integrated web server
 • Can be used with SICK AppSpace
 • Rugged design in accordance with IP67

 

 

The RFU65x RFID read/write device saves space, time, and costs when it comes to identifying vehicles and vehicle parts. This compact device is able to determine the angle from which the transponder responds. The RFU65x also features an integrated logic unit that processes data on the basis of algorithms. This makes it possible to deduce entry detection information plus a vehicle’s direction of movement when it drives through a receiving goods door, for example. Unlike other devices, the RFU65x does not require any additional external antennae. Not only does this cut down on costs, it also simplifies and accelerates application processes in logistics and the automotive industry.

 • Antenna and data processing integrated in the sensor
 • Read range up to 10 m
 • Linkage option to superior control systems or directly to the cloud
 • Direction and position detection
 • Configuration via SOPAS ET or integrated web server
 • Can be used with SICK AppSpace
 • Rugged design in accordance with IP67

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

RFU61x

RFU62x

RFU63x

RFU65x

 

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก