หมวดหมู่สินค้าหลัก

RJ45 tool-free connectors

With our new RJ45 connectors, cables can be arranged straight or at an angle in four different directions. The plugs can be simply and quickly assembled in the field – in the impressive speed of around one minute and without the need for any special tools. The cable gland guarantees optimum strain relief.

คุณสมบัติ

  • Flexible cable routing in four different directions
  • Quick assembly directly in the field
  • Reliable contacting through piercing connection technology
  • Optimally suited for a wide range of Industrial Ethernet cables

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Catalog): RJ45 tool-free, straight and angled

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Catalog): RJ45 tool-free

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก