หมวดหมู่สินค้าหลัก

Zip Chain Lifter

Zip Chain Lifter เป็นอุปกรณ์ยกนวัตกรรมล่าสุดของสึบาคิ มีความเร็วมากกว่าอุปกรณ์ยกไฮดรอลิก 3 – 10 เท่า Zip Chain Lifter ใช้ Zip Chain ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยโซ่สองเส้น ที่ขบกันคล้ายซิปจนกลายเป็นชิ้นเดียว กลไกดังกล่าวช่วยให้สามารถยกเพื่อส่งกำลังขึ้นโดยตรงได้

คุณสมบัติ

  • การยกด้วยความเร็วสูง
  • การทำงานที่มีความถี่สูง
  • ความทนทานสูง
  • หยุดอย่างแม่นยำสูงได้หลายตำแหน่ง
  • สะอาด
  • ช่วยประหยัดพลังงาน

การนำมาใช้งาน

  • อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ส่วนเครื่องยนต์ ส่วนการเชื่อม ส่วนพ่นสี ส่วนประกอบชิ้นส่วน และสายงานการผลิตย่อย (สายงานป้อนชิ้นส่วน)
  • เวทีการแสดงคอนเสิร์ต
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ

 

ตัวอย่างการนำมาใช้งาน

ติดตั้งแทนที่สายพานลำเลียงที่ลาดเอียง
สิ่งของที่ลำเลียงสามารถหลุดออกจากสายพานลำเลียงทีลาดเอียงได้ Zip Chain Lifter สามารถขนส่งของได้อย่างปลอดภัย

ติดตั้งบนรถนำทางอัตโนมัติ (AGV)
Zip Chain Lifter สามารถติดตั้งบนพื้นที่ขนาดเล็กโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งถังไฮดรอลิก

การผลักดันด้านข้างและการยก
Zip Chain Lifter สามารถใช้ผลักดันดอลลี่และป้อนชิ้นงาน โดยประหยัดพื้นที่ติดตั้งด้วยขนาดของอุปกรณ์ที่กะทัดรัด จึงไม่ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมด้านท้ายอย่างกระบอกลมและกระบอกไฮดรอลิก

 

 

 

 

 

 

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก