Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

Relay

Relay

Weidmüller ผู้ผลิตและให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศเยอรมนี เช่น อุปกรณ์ในตู้คอนโทรล, PLC, Remote I/O, Terminal Block และ Power Supply เป็นต้น โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ช่วยทำให้กระบวนการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น 

โดยเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในสินค้าประเภท Relay อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงจรควบคุมอัตโนมัติ โดยมีหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งจะใช้แม่เหล็กไฟฟ้าทำให้วงจรไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตามปกติ 

ทั้งนี้ Relay มีส่วนประกอบสำคัญคือ ขดลวดและส่วนของหน้าสัมผัสที่ทำหน้าที่คล้ายกับสวิตซ์ เมื่อ Relay ได้รับการจ่ายไฟแล้วจะทำให้หน้าสัมผัสติดกันกลายเป็น วงจรปิด แต่ถ้าไม่จ่ายไฟหน้าสัมผัสก็จะแยกออกจากกันกลายเป็น วงจรเปิด สำหรับ Relay นั้นถูกนำมาใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของกระแสไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีมากขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการทำงานได้