สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

Safety Sensors

เซนเซอร์ความปลอดภัย (Safety Sensors)

เราให้บริการครอบคลุมทั้งสินค้าและระบบ Safety Sensors เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการทำงาน นอกจากนี้เรายังให้บริการคำปรึกษา/แนะนำตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบ ไปจนถึงการติดตั้งระบบ Safety Sensors อย่างถูกต้องอีกด้วย 

โดยเรามีบริการสินค้าด้านเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบจากแบรนด์สินค้าชั้นนำด้าน Safety Sensors ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SICK, Panasonic และ TOKYO SENSOR เช่น สินค้าประเภท Safety Switch, Safety Light Curtains, Safety Laser Scanners และ Safety controller เป็นต้น ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแบบ Factory Automation ที่ต้องใช้เครื่องจักรควบคู่ไปกับโรบอท (ROBOT) เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากขึ้น รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น