สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

Sensor

เซนเซอร์

Success Stories by Industry

Warehouse / Storage

Laser Navigator

  การนำรถ AGV เข้ามาช่วยในการขนส่งชิ้นงาน หรือจัดเก็บวัตถุดิบที่มีจำนวนมาก ๆ นั้น อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ หากเราไม่ติดตั้งระบบเซนเซอร์ป้องกันการชน เพราะนอกจากในสถานที่ปฏิบัติงานจะมีรถ AGV วิ่ง

อ่านต่อ »

Automotive Industry

Food & Beverage Industry