หมวดหมู่สินค้าหลัก

Smart AI CCTV

Smart AI CCTV

เป็นการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ภาพ ทำให้ระบบกล้องวงจรปิดสามารถทำการตรวจสอบและแจ้งเตือนได้แบบอัตโนมัติ โดยเราสามารถตั้งค่าการทำงานในการตรวจสอบเอาไว้ได้ เมื่อพบบุคคลหรือรถยนต์เข้ามาภายในรัศมีของกล้องวงจรปิด โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลา

HikVision เป็นแบรนด์ชั้นนำในการผลิตสินค้าด้านกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูงและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด พร้อมทั้งยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้นเรื่อย ๆ และเราก็ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในสินค้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่

Face Recognition เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ที่ระบุตัวตันด้วยภาพหรือวิดีโอจากการสแกนใบหน้า 

License Plate เครื่องตรวจสอบป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ จากภาพวิดีโอ ณ เวลาปัจจุบัน 

People Counting เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก โดยสามารถแปลงข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นกราฟแบบเส้นและแบบแท่นได้ 

Network Camera (IP) กล้องวิดีโอดิจิทัลแบบเครือข่าย ที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้