ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่การตลาด
  สถาณที่ทำงาน
  Rama9
  คุณสมบัติ
  • Degree in Engineering, preferably Electrical, Electronic, Mechatronic Engineering, Business and Marketing.
  • Experience in working with local Sales team, in industrial fields is a plus.
  • Good interpersonal skills and co-operation.
  • Good analytical, problem-solving skills.
  • Good planning and organizing
  • Good written and communication skills in English
  • Ability to attain the targets and get things done.
  • Initiative, persistent, and dependable.
  • Positive and enthusiastic.
  • Key Tasks:
  • Work with Sales & Marketing to attain set goals
  • Do Market Survey, Market Analysis
  • Analyze market trends/business opportunities from customer visits, market survey, market research
  • Analyze products’ strengths and apply to market in order to increase market share

 • ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
  สถาณที่ทำงาน
  42/1 พระราม9 ซอย43 ถนนสารี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  คุณสมบัติ
  • 23 – 35 years old
  • Bachelor’s Degree in Business Administration or relate fields.
  • Minimum 1-5 years’ experience in oversea purchasing
  • Good command of English.
  • Fluently in MS. Office / Internet / E-mail.
  • Energetic, well-organized, initiative and able to work under pressure
  • รายละเอียดงาน
  • 1. สนับสนุนงานด้านจัดซื้อให้ฝ่ายขาย ตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ
  • 2. จัดหาสินค้า เปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขายทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผู้ขาย
  • 3. ประสานงานกับผู้ขาย FREIGHT FORWARDER ตัวแทนออกของ และบริษัทประกันเพื่อการจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 4. รายงานสถานการณ์สั่งซื้อและบันทึกค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • 5. เคลมสินค้าที่เสียหายกับทางบริษัทประกัน
  • 6. ติดตามเอกสารการวางบิลให้กับทางฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • 7. วิเคราะห์ปัญหาในการทำงานและจัดทำรายงานเพื่อเข้าประชุม WORK SHOP และ SEMINAR

 • ตำแหน่ง
  Asst. Sale coordinator (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
  สถาณที่ทำงาน
  rama 9
  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง
  • อายุระหว่าง 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส ขึ้นไป ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะการการสื่อสาร, การนำเสนอ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office, Excel, Power Point)
  • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประสานงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่ง
  Programmer
  สถาณที่ทำงาน
  rama 9
  คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง
  • อายุ 20 ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB, Delphi, VB.NET, C#, C, C++
  • มีความรู้และสามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL Server, Mysql
  • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  • มี service minded และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะ skill ด้าน SEO, PPC, Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่ง
  R&D Electronics Engineer (เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D))
  สถาณที่ทำงาน
  rama 9
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 20 ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น, มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่ง
  Sales Engineers
  สถาณที่ทำงาน
  rama 9
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 20 ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น, มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์จากสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว