AGV (Automated Guided Vehicle)

29 สิงหาคม 2559

 

ประเภทรถ AGV

แบบบรรทุก

สำหรับการขนย้ายสิ่งของโดยบรรทุกไว้บนตัวรถ
หรือสามารถนำไปใช้เป็นสถานีสำหรับประกอบงาน

แบบลากจูง

สำหรับการนำรถเข็นมาต่อพ่วงเพื่อลากจูง

แบบเกี่ยวลาก (ลอดใต้)

สำหรับการลอดใต้ไปเกี่ยวลากรถเข็นเพื่อไปส่งยังจุดต่างๆ