รางกระดูกงู

Kabelschlepp
คือ สายพานกระดูกงูหรือรางกระดูกงูรายแรกของโลกจากเยอรมันนีที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย จากการพัฒนารูปแบบสินค้าและคุณภาพที่ล้ำหน้าคู่แข่งตลอดเวลา เช่น ระบบ 3D Cable Carrier ที่สามารถ รองรับงานเคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทาง เหมาะกับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่หลายทิศทาง มีให้เลือกทั้งแบบรางกระดูกงูพลาสติกและรางกระดูกงูเหล็ก รวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ
• มีความแข็งแรงทนทานเพราะผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษ
• มีเสียงรบกวนต่ำขณะเคลื่อนที่ทำงาน
• มีให้เลือกหลากหลายรุ่น เช่น รางกระดูกงูแบบปิดเพื่อป้องกันเศษวัสดุต่างๆ เข้าไปทำลายสายไฟ ที่อยู่ข้างในรางกระดูกงู
• สามารถเลือกเปิดได้จากด้านบนและด้านล่างเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน
• สามารถรองรับการเคลื่อนไหวในระยะทางยาวได้