Pick-to-Light ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้า
การเร่งกระบวนการผลิต การปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความผันผวนของความต้องการ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาเอง ทำให้บริษัทอุตสาหกรรมมีความท้าทายมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Intralogistics กำลังมองหาโซลูชันที่เพิ่มประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างพื้นที่ทำงานทั้งหมด
ตั้งแต่การจัดส่งวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย ส่วนประกอบทั้งหมดต้องไปถึงสถานที่ติดตั้งได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อถือได้มากขึ้น
ขอใบเสนอราคา