Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

UV Laser

UV Laser

เป็นเลเซอร์มาร์กกิ้งที่มีความยาวคลื่นต่ำที่สุด โดยต่ำกว่าแสงที่สายตามมนุษย์สามารถมองเห็นได้ (น้อยกว่า 350 นาโนเมตร) ถือว่าเป็นเลเซอร์มาร์กกิ้งที่มีพลังงานสูงมาก เมื่อยิงไปโดนที่วัตถุจะทำให้เกิดการเผาไหม้ทันที เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานด้านการแกะสลัก ข้อความ ภาพ หรือโลโก้

Han’s Laser ผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรเลเซอร์ชั้นนำของโลกจากประเทศจีน ที่ได้มีการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด พร้อมทั้งยังได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย