หมวดหมู่สินค้า

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการที่จะได้รับ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ลากิจ, ลาป่วย, พักร้อน และลาอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
  • การปรับเงินเดือนและโบนัสตามผลประกอบการ
  • กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
  • งานเลี้ยงประจำปี
  • ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สมัครงาน

Engineering Manager

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่ดูแลแผนกวิศวกรรมทั้งหมด เป็นผู้นำทีมในการทำโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

อ่านต่อ »