ไทย
  • ไทย
  • EN
ช่องทางติดต่อ
E-Mail
Phone
Line
Facebook
Youtube
Instagram
Tiktok
29 May 2024

กลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่น ณ โรงเรียนเทพลีลา ประจำปี 2567

ท่านได้รับข่าวสารจากช่องทางใด
ท่านได้รับข่าวสารจากช่องทางใด

กลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่น ณ โรงเรียนเทพลีลา ประจำปี 2567 จำนวน 60 ทุน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้บริหาร กลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนเทพลีลา ประจำปี 2567 จำนวน 60 ทุน ทุนละ 6,000 บาท แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

โดยกลุ่ม แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ทุกท่าน ได้เร่งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาสำหรับเด็กทุกคนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ พร้อมนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคค 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง