ไทย
  • ไทย
  • EN
ช่องทางติดต่อ
E-Mail
Phone
Line
Facebook
Youtube
Instagram
Tiktok

ชื่อสินค้า

ACT20C The Connective

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อ ACT20C จาก Weidmuller มีอินเตอร์เฟสที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือรองรับการสื่อสาร ส่วนประกอบของ ACT20C สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังระบบอื่นๆ ได้

สามารถติดตามสภาวะการทำงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ และยังทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสภาพ ทำให้ช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย 

คุณสมบัติ

  • การตรวจสอบ : ตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
  • การเชื่อมต่อเครือข่าย : เชื่อมต่อกับระบบควบคุมอื่นๆ ผ่าน Ethernet
  • การกำหนดค่า : กำหนดค่าอุปกรณ์ผ่านซอฟต์แวร์  FDT/DTM
  • การใช้งานที่หลากหลาย : รองรับการวัดกระแสไฟฟ้า  AC และ DC
  • ความน่าเชื่อถือ : ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

 

ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อขอใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง